vrijdag 28 februari 2020

Give away timezondag 23 februari 2020

etui met kringloopgeluk - case with thriftstore happiness


In de kringloopwinkel zag ik een mooi borduursel... en ik bedacht direct wat en voor wie ik er iets mee kon maken. Ken je dat gevoel? 


Het borduursel werd op linnen gestikt (ook recycled want was eerst een gordijn-staal....) en van het linnen werd een etui genaaid. Ik versierde beide kanten met kant, kralen, lint, een stukje stof en borduursels.... Het is het handigst om vooraf de patroondelen te versieren en daarna het etui in elkaar te naaien. Het lijkt erg op dit patroon, maar dan zonder de vierkante hoekenVoor de binnenkant gebruikte is een katoenenstofje met knopen print. 


Een grote lus maakt het makkelijk om het etui mee te nemen.Aan de ritssluiting bevestigde ik lint met wat kralen, leuk maar ook handig met opendoen.

Het etui ging op de post naar een borduurster met het idee dat hierin mooi de borduurspullen in kunnen worden opgeborgen. ---

I saw a beautiful embroidery in the thriftstore... and I immediately thought of for whom I could make something with it. Do you know that feeling?

The embroidery was stitched on linen (also recycled because it is a curtain sample ....) and a case (or maybe pouch is a better word) was sewn from it. I decorated both sides with lace, beads, ribbon, a piece of fabric and embroidery ....

It is most convenient to decorate the pattern parts in advance and then sew the case together. It looks a lot like this pattern, but without the square corners.

For the inside an cottonfabric with buttonprint is used. I attached ribbon with some beads to the zipper, nice but also handy when opening.

The finished case was mailed to an embroiderer, so embroidery stuff can be stored in it nicely.
zondag 16 februari 2020

Verjaardagkaart voor veteraan Fred - Birthdaycard for veteran Fred


Op instagram zag ik deze oproep:

75 jaar geleden bevrijdde Fred Nederland, België en nog meer Europese landen. Op 6 maart wordt hij 100 jaar en zijn wens is om 100 verjaardagskaarten te ontvangen. Zijn zoon plaatste zijn wens op social media en inmiddels zijn er heel veel kaarten onderweg. 

Doe je ook mee? Dit is het adres:


Ik maakte een tulpenkaart voor de 100 jarige met binnenin een persoonlijke boodschap dat ik blij ben om opgegroeid te zijn in vrijheid in het land wat hij bevrijd heeft. ---

On instagram I saw the wish of Fred, a World War II veteran who liberated my country but also other European countries. On 6th of March he turns 100 years old and his birthdaywish is to receive 100 birthdaycards. His son posted his wish on social media and a lot of cards are on their way to him at te moment. Do you also join? 


zondag 9 februari 2020

Inpakken - WrappingSommigen scheuren het er vanaf, andere openen heel voorzichtig met een schaar of mesje. De één bekijkt met uiterste precisie de buitenkant en anderen willen zo snel mogelijk de inhoud zien. 

Ik ben meer de langzame uitpakker en de buitenkant bewonderaar. 

Steeds meer zie je op instagram, blogs en in crea-boeken schitterende verpakkingen. Ik kan zo genieten van die foto's dat ik nu probeer ook meer aandacht aan inpakken te geven. Ik ben dus niet alleen een langzame uitpakker, maar ook een langzame inpakker geworden ...

Ik doe vooral extra mijn best voor diegene die ook zo lekker langzaam uitpakken, eerst alle kanten bekijken en daarna heel voorzichtig openen zodat labels, papier, etc. bewaard en wellicht hergebruikt kan worden. Zij waarderen de extra tijd en moeite die in de verpakking is gestoken.

Mijn inspiratie komt van instagram en dan in het bijzonder de zeer begaafde inpakker Nikki Dotti. Zij maakt van alles een kunstwerk. Zover ben ik nog niet, maar het begin is er. Wat tips; maak een "band"om een cadeau die er makkelijk afgeschoven kan worden en uiteraard bewaard kan worden  ;)


De labels zijn gemaakt met muziekpapier, papierenservetten, plaatjes uit tijdschriften, kantenlint en zegelwas.


Wanneer je een papierentas versierd dan kan hoeft de verpakking niet kapot gemaakt te worden en kan het later voor andere dingen gebruikt worden. Zo is de verpakking een extra cadeautje. 


wat details:Een makkelijke tip om cadeautjes een uniform uiterlijk te geven: gebruik een stukje van het inpakpapier en karton om bijpassende kaartjes te maken. Ik schrijf meestal een hint over het cadeautje op zo'n kaartje. 


Ben jij een snelle of langzame uitpakker? En inpakken, hoe doe jij dat?

----


Some tear it off, others open it very carefully with scissors or a knife. Some look at the exterior with extreme precision and others want to see the content as quickly as possible.

I'm more the slow unpacker and the outside admirer type...

More and more you find beautiful packaging on instagram, blogs and in creative books. I can enjoy those photos so much that I try to give more attention to packing myself. So I am now not only a slow opener, but also a slow wrapper...

I do my best especially for those who unpack slowly, first look at all sides and then open very carefully so labels, paper, etc. can be stored and possibly reused. I know that they appreciate the work that is put into the wrapping.

My inspiration comes from instagram and in particular from the very gifted wrapper Nikki Dotti. She turns packages into a work of art. I'm not that far yet, but the beginning is there.

Above you find the details photos. Some tips; make a kind of a "paperbelt" around a gift that can easily be pushed off and saved... of course;) The labels are made with music paper, paper napkins, pictures from magazines, lace ribbon and wax. When you decorate a paper bag then the package does not have to be torn and can later be used for other things. This makes the packaging an extra gift.

An easy tip (see the pineapple wrapping paper presents above): to give presents a uniform appearance, use a piece of wrapping paper and cardboard to make matching labels. I usually write a hint about the gift on each label.

 Are you a fast or slow unpacker? And wrapping, how do you do that?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...