zaterdag 27 september 2014

Sokken breien - Knitting Sock - Free Pattern + Tutorial


Ik heb weer een paar sokken af.... deze keer in herfstkleuren... ze zijn voor mijzelf.... en lekker warm dat ze zijn.... Ook heel handig als je gaat wandelen in het herfstbos om te kijken naar paddenstoelen...

Wil je ze ook zelf maken, maar weet je niet hoe? Dan heb ik voor het antwoord gezorgd.... bij het breien van mijn laatste sokkenpaar heb ik namelijk steeds foto's genomen en die heb ik gebruikt om een handleiding te schrijven. Om het hip te maken heb ik er DIY en tutorial aan toegevoegd.... 

Klik maar op bovenstaande foto en je komt bij de DIY-sokken-breien-tutorial pdf terecht. 

Heel veel plezier en succes bij het sokken breien!

---

I've finished another pair of socks. This time in autumncolours. I've made them for myself and nice and cozy they are.... Also very handy if you want to go for a stroll in the park or woods to spot some toadstools...

Do you also want to make your own socks, but you do not know how? I've made the answer. During the knitting proces of the last pair I made all kind of photos and I've used them to make a tutorial.

Mind you: I'm not a native english speaker, so hope you do not mind the language-mistakes I've made....

maandag 22 september 2014

Round-Kalender * Round-Calendar

Voor de zomer organiseerde een vriendin een lokaal round-robin-boekje-project. Dat is een leeg boekje wat rondreist en onderweg volgeplakt wordt door steeds weer anderen en uiteindelijk gevuld bij je terug komt. Meer info hier. Om de portokosten te voorkomen werd er dus een lokaal project gestart, waar je lopend of op de fiets het boekje in de volgende brievenbus kon stoppen. Ik deed mee en kreeg een overvol inspirerend boekje terug. En het smaakte naar meer, tijdens de gezellige einduitwisseling ergens in maart werd bedacht om een volgend groepsproject te gaan doen. Een verjaardagskalender. Het idee is simpel: neem een oude kalender, beplak iedere maand met van alles en tover het zo om tot een verjaardagskalender. Maar wij gaan dat groepsgewijs doen, iedere maand vul je een maand van iemands kalender.... en dan gaat de kalender weer verder.... naar de volgende.

Ik gebruikte geen oude kalender maar maakte er zelf één van karton. Hierboven zie je de voorkant en de maand juni is alvast door mij gevuld (en ik heb bij alle maanden alvast de dagen/nummers gezet....). Vorige week werden de kalenders uitgewisseld. 


en dat was een gezellige boel. Heel leuk om de anderen en de kalenders te zien. We zijn met twaalf. En iedereen geeft er zijn eigen draai aan.


En er was natuurlijk overvloedig veel thee en lekkers. Veel kalenders die gerecycled gaan worden zijn oude novib kalenders (die zijn lekker groot). Zoals je ziet had één deelnemer alvast alle bladen voorbewerkt met wit. Ook waren er cadeautjes, iemand had potjes gevuld met leuke "plakdingen" die gebruikt kunnen worden voor de kalender. En we kregen ieder een boekenlegger helemaal uit Nieuw-Zeeland, gemaakt door een quiltvriendin van één van de deelnemers. 


Hierboven voorbeelden van andere kalenders. De organisator heeft er namelijk al veel meer gemaakt. Een heel leuk cadeau natuurlijk, want je kan het helemaal op maat maken gevuld met de interesses van de ontvanger. 

Mijn kalender is op weg gegaan en komt volgend jaar weer terug. De uitwisselingsavond was zo gezellig dat we besloten hebben om niet een heel jaar te wachten, maar ergens in het midden nog eens bij elkaar te komen om alvast te sneak-peaken in de kalenders...

Heerlijk, iedere maand een middagje "knippen-plakken" in het vooruitzicht.... Vind ik heel leuk om te doen, maar maak er geen tijd voor, maar met dit kalender-project wel....

---

Before the summer, a friend organized a local round-robin booklet project. That is an empty booklet which travels on  / is passed on over and over again  and is filled by the group and eventually is filled when you get it back. More info here. To avoid the postage, a local project was started. You could walk or go by bike to the next mailbox. I joined and got an inspiring book back. And wanted more... During the end exchange a next project was invented. A birthday calendar. The idea is simple: take an old calendar, Glue each month with all sorts of stuff and transform it into a birthday calendar. We are going to do it in a group, each month you fill a month of one calendar .... and then the calendar goes on .... forward to the next. At the end you get a filled birthday calendar back.

I did not use an old calendar but made one myself from cardboard. At the top you see the front and the month June is already filled by me (and I already have outt the days / numbers in all months). Last week, the calendars were exchanged. 

and that was a great atmosphere. Very nice to see the others and the calendars. We are twelve. And everyone gives it his own twist. 

And of course there was abundant tea and sweets. Many calendars that are going to be recycled are old novib calendars (which are big). As you can see one participant had already pretreated all sheets with white. There were presents, someone had jars filled with fun "sticky stuff" that can be used for the calendars. And we each got a bookmark form New-Zealand, made by a quilt-friend from one of the participants.

Above you see examples of other calendars. The organizer has made ​​a lot more in the past. A very nice gift of course, because you can fill it with the interests of the recipient. Completely custommade.

My calendar is on its way and will be back next year. The exchange evening was so nice that we have decided not to wait a whole year, but will come together somewhere in the middle, to have sneak-peak in the calendars ... 

Nice, every month an crafternoon of "cut and paste" in anticipation .... I like that, but do not take the time but with this calendar project I do....


maandag 15 september 2014

HHB kijken in stijl...


Heel Holland Bakt, vorig jaar ontdekte ik het via vrienden.... echt iets voor jou zeiden ze.... en dat is ook zo. Ik ben fan... ook dit jaar zit ik weer aan de buis gekluisterd.... 

Ik probeer het in stijl te doen met eigen gebakken lekkers bij de thee... vorige week maakte ik muffins met blauwe bessen (met dit recept en verving de noten door blauwe bessen) en gisteren een appel-rozijnencake (gemaakt met dit recept). 

En echt waar, het kijkt lekkerder met een baksel op een bordje voor je neus....

Ben jij ook fan? En zo,ja bakt je dan ook iets van te voren?

---

Heel Holland Bakt (the Dutch version of Great British Bake off), last year I discovered it through friends .... really something for you they said.... and that is true. I like it very much ... this year I also watch.... (glued to the tube)

I try to watch in style with home baked goodies with tea ... last week I made muffins with blueberries (with this recipe and I replaced the nuts by blue berries) and yesterday an apple-raisin cake (made with this recipe) . 

And really, the watching is much nicer with some home baked sweets in front of you .... 

Are you also a fan? And so, do you bake something in advance?

woensdag 10 september 2014

Woensdag Linkdag - Wednesday Linkday


Het is bijna weer zover. Ik heb de eerste gekleurde bladeren en kastanjes al gezien en ik ben er dol op: HERFST!
Daarom vandaag om alvast in de sfeer te komen linken met thema herfst.

Van links naar rechts van boven naar beneden:


wil je meer herfstinspiratie? Kijk eens op mijn pinterestbord....

---

It is almost there. I've spotted the first coloured leaves and chestnuts and I like it: Autumn!
That's why today links with the theme autumn.

From left to right, from top to bottom:

4. stamp

Do you want more autumn inspiration? Just have a look at my pinterestboard....

zaterdag 6 september 2014

Hoedje van... - hats on....

Heb je iets te vieren? Een gezellig hoedje maak je makkelijk zelf..... Spaar wat wc rollen op, beplak ze aan de buitenkant met washitape. Knip aan één kant driehoekjes eruit, zodat het een kroontje wordt.... en doe aan de andere kant dun koordelastiek in twee gaatjes.
En lol dat je ermee kan hebben, tenminste dat hadden wij hier....
---
Got something to celebrate? A funy hat is easy to make yourself ..... Save some toilet rolls, tape them on the outside with washitape. Cut on one side triangles out, so it becomes a crown .... and put on the other side thin elastic cord in two small holes.


And fun things you can do with it, at least that's we had here ....

woensdag 3 september 2014

Receptenboekje - Recipes booklet


Bij ons in de buurt is een mooie kookwinkel die cadeautjes mooi inpakt en versierd met klein bestek... de ene keer een vork, dan weer een mes en soms een lepel.... De afgelopen jaren was ik zo gelukkig dat ik wel eens een cadeautje mocht ontvangen gekocht in die winkel.... en tja, dat mooie kleine bestek heb ik steeds bewaard.... met het idee: "Misschien komt het nog eens van pas....".

Een vriendin was laatst jarig en zij is, net als ik, dol op bakken en koken.... toen dacht ik.... ik maak een klein receptenboekje met mijn lievelingsbasisrecept voor muffins en doe de ingredienten erbij als cadeau....

En toen kwam het kleine bestek zeer goed van pas.... En boekje van de Action versierde ik aan de voorkant met het bestek (erop geplakt met een lijmpistool) en de binnenkant versierde ik met inpakpapier en washitape.... Het recept erin met vrolijke gekleurde stiften en de ingredienten erbij....

De bloem kocht ik bij een molen in de buurt, die bloem is geweldig.... je kan er van alles mee maken, cake, pannenkoeken, koekjes, etc.... en lekker dat het dan wordt....
 
---
 
There is a nice cooking shop in our neighborhood, which wraps presents nicely and decorates it with small cutlery... sometimes a fork, then a knife or a spoon .... In recent years, I was so happy that I sometimes received a gift purchased in that store .... and well, I stored that pretty little cutlery .... with the idea: "Maybe it will be handy someday....".

A friend had her birthday recently and she, like me, loves to bake and cook .... so I thought .... I make a little recipe booklet with my favorite recipe for muffins and add the ingredients with it as a gift ....

And then the little cutlery was very handy .... I decorated a booklet (bought at Action) on the front with the cutlery (glued on with a glue gun) and inside I decorated it with wrapping paper and washitape .... The recipe is written in it with bright colored markers and the ingredients were added....

I bought the flour at a local mill (very Dutch...), the flour is amazing .... you can make everything with it cakes, pancakes, biscuits, etc .... and very tasty that is ....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...