zondag 31 juli 2016

Recycle jeans armband - Bracelet - Crafternoon


Al eventjes terug maakte we tijdens de crafternoon een zomerse recycle jeans armband. Het is ook als een ketting te gebruiken als je het maar lang genoeg maakt, zoals je kan zien op de foto.


Uiteraard gingen we aan de slag met wat eigen gebakken lekkers en thee.


Het is heel erg makkelijk. Je knipt de dubbele stikrand van de broekspijp van een gesleten spijkerbroek er netjes uit. Je verwijderd de rafels (of je laat ze zitten als je dat leuk vindt) en doet een dikke ijzerdraad (die langer is dan het spijkerbroek knipsel) door de "tunnel". Aan beide uiteinden heb je nu ijzerdraad over. Hieraan kan je kralen, schelpen of andere versiersels bevestigen. 

En klaar is je armband...

Echt iets voor het zomerse strand? Vind je niet?

---

Already a while ago we made a summer recycle jeans bracelet during our crafternoon. As you can see on the picture on the top, it can also be used as a necklace if you make it long enough.

Of course there was plenty of tea and homemade bake during the crafternoon.

The bracelet is very easy to make. You cut the double stitching edge of the leg of a worn pair of jeans. You removed the threads (but can leace them on if you like it ) and put a thick wire (which is longer than the jeans cutting) through the "tunnel". At both ends you have wire at the outside. You can add beads, shells or other decorations to te wire.

And ready is your bracelet ...

Suitabel for a summer beach, don't you think?
woensdag 13 juli 2016

Loslaten - Letting go

Tuinieren is loslaten, dat is iets wat ik inmiddels wel geleerd heb...


het begon eind maart met zaaien (binnen achter glas)


en dat groeide goed in de stekgrond


de stekjes werden uitgedund en overzet naar potgrond


en dat groeide nog veel beter....


en toen gingen ze naar buiten. Eerst wat afharden overdag... en nog een dag... etc. totdat ze ook buiten mochten overnachten.


en toen moest het loslaten beginnen... na 1 nacht was er al flink gepeuzeld...


de daders soms gewoon nog op de plaats delict...


de anijs werd heerlijk bevonden en totaal opgegeten...


maar ook de petunia's waren in trek... maar gelukkig groeien die harder dan dat ze worden opgegeten...


de basilicum daarentegen, die haalde het niet...


maar de meeste petunia's wel...


ook de korenbloemen werden helemaal weg gegeten, de slakken krulde sierlijk om de restanten...


ook de courgette was in trek...


en de kleine komkommers in wording...


maar het ging ook goed... we aten sla (van de AH- plantjes)


en er was al een courgette oogst.... (wel een beetje aan-gegeten hier en daar)


en vanmorgen zag ik deze slak op de onderkant van een komkommer


de enige komkommer tot nu toe. Mooi, hè? Morgen gaat hij de salade in...


en ik zag ook dat de slakken hard werken aan het nageslacht...

nu maar hopen dat de plantjes sneller groeien dan de slakkenplaag...

heb jij ook zoveel slakken in de tuin dit jaar?

Ik heb al een bordje voor de vogels neergezet: "Hier een waar slakken feestmaal", maar ze willen maar niet komen...

---

Gardening is letring go, that's something I've learned by now ...

(see pictures above)

it began this spring with sowing at the end of March (behind a window)

and it grew well in, the cuttings were thinned and transfered to gardensoil

and that grew even better .... much better

And then they went outside. First some hardening during the day ... and another day ... and so on... until they were allowed to spend the night outdoors.

and then the letting go started... after one night there was already a lot of nibbling...

with sometimes the perpetrators still at the crime scene ...

Anise was found delicious and totally eaten...

also the petunias were popular ... but happyly they grow faster than they are consumed ...

basil, on the other hand, did not make it...

Also the cornflowers were eaten completely, the snails curled gracefully to the leftovers...

Also the zucchini was in demand... and small cucumbers in the making ...

but it also went well ... we ate homegrown lettuce, and there was a zucchini harvest .... (a little eaten here and there)

and this morning I spotted this snail to the bottom of a cucumber. The only cucumber so far. Nice isn't it? Tomorrow it will end in a salad ...

I also noticed that the snails are working hard to get offspring ...

Let's hope that the plants grow faster than my snail plague ...

Do you also have so many snails in your garden this year?

I have already put a sign down for the birds: "Overhere a true snail feast" but they refuse to come...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...