dinsdag 22 juli 2014

Onthulling.... - Unveiling....

 
Een vriendin startte 7 jaar terug met een kunstwerk en door een ware wet van Murphy rij van tegenslagen duurde het 7 jaar voordat het werk werd onthuld. Maar twee weken terug was het zover! En ik mocht erbij zijn....
 
Het kunstwerk - De boom - is gemaakt van cortenstaal en staat op een ovonde (oftewel een ovale rotonde) in een nieuwbouwwijk. Het werk verwijst naar het verleden van het grondgebied waar al sinds de middeleeuwen gewoond wordt. Uit archieven blijkt dat er vroeger rijke families woonden op een woerd, zo noemde men toen een verhoging in het landschap. De boom staat ook op een verhoging en die is beplant met verschillende vakken planten die verwijzen naar de verschillende onderdelen van de nieuwbouwwijk. Vroeger stonden er veel bomen in het gebied, die zijn nu vervangen door huizen. Het kunstwerk is een eerbetoon aan de bomen uit het verleden en bomen in het algemeen.
 
De onthullig was erg feestelijk, er werden ballonnen opgelaten, een wethouder knipte een lintje door, kinderen hadden kleurplaten van de boom ingekleurd en er was een hapje en een drankje.
 
Om de kunstenaar te feliciteren met dit heugelijke feit nam ik een handgemaakt cadeautje mee.... Geinspireerd op het kunstwerk maakte ik een etui en een brillenhoes. Ze woont tegenwoordig ver van het kunstwerk vandaan en kan zo vaak terugdenken aan de boom op de ovonde. Ik fiets wel eens langs de boom en denk dan aan haar aan de andere kant van het land....
 
 
---
 
A friend started seven years ago with a work of art and after a true law of Murphy row of setbacks the statue was unveiled. Two weeks ago was the day! And I was invited....

The artwork - called tree - is made of corten steel and stands on a ovonde (is an oval roundabout) in a new neighborhood. The work refers to the past of the territory where people lived since the Middle Ages. Archives show that wealthy families lived on a hill, this was called a woerd , a small hill in the landscape. The tree is also situatied on an increase and it is planted with various plant areas that refer to the different parts of the neighborhood. Previously, there were many trees in the area, which have now been replaced by houses. The artwork is a tribute to the trees of the past and trees in general.

The unveiling was very festive, balloons were launched, an alderman cut a ribbon, kids had colored coloring of the tree and there was a snack and a drink.

To congratulate my friend with this joyous occasion, I made a handmade gift .... Inspired by the artwork I made a spectacle case and a pencil case. She now lives far away from the artwork and can when using the cases often think of the tree on the ovonde. I sometimes cycle along the tree and then think of her on the other side of our country ....

woensdag 9 juli 2014

Woensdag-Linkdag * Wednesday-Linkday

 
Geinspireerd door het vorige bericht, ben ik voor deze maand op zoek gegaan naar leuke links met knopen.
 
Van links naar rechts van boven naar beneden
 
 
---
 
Inspired by the last post, this month links with buttons...
 
From left ot right from top to bottom
 

zondag 6 juli 2014

Onze Suus - vermeld in een magazine

 
Tot mijn grote verrassing staat één van mijn DIY ideeën uit 2011 in een online magazine. Hoe leuk is dat! De DIY Kurk knopen.
 
Ik kende Onze Suus nog niet, maar Onze Suus is een online magazine over natuurlijk, milieuvriendelijk, gerecycled, biologisch en eerlijk leven (geciteerd van haar website...). En daar kan ik mij helemaal in vinden, een eerlijk leven, wie wil dat nou niet. Meer weten?

http://www.onzesuus.nl/magazine/
 
---
I'm surprised. One of my DIY ideas from 2011 is mentioned in a Dutch online magazine. How cute is that! The DIY Cork buttons.


I did not yet know Onze Suus , but Onze Suus an online magazine about natural, eco-friendly, recycled, organic and honest life (quoted from her website...). And I like that, an honest life, who would not want that. Want to know more?

Click on the image above and use google translate....

woensdag 2 juli 2014

Alice slinger - Alice garland

 
Ik moet bekennen ik ben fan. En eigenlijk best een groot fan.... dus toen ik het patroon van de slinger in de engelse Mollie Makes zag staan wist ik meteen, die wil ik maken.... Met vilt, borduurzijde, lint en vulmateriaal aan de slag en langzaam groeide de familie.... eerst Alice, en toen de Cheshire cat en daarna de White Rabbit. Als laatste de kaarten want die horen natuurlijk helemaal bij het verhaal.
 
En om in de stemming te komen pakte ik het boek uit mijn boekenkast en las het weer. En het blijft een wonder dat een boek uit 1865 nog steeds zoveel mensen kan inspireren over de hele wereld. En echt een aanrader om te lezen, vol woordgrappen en filosofische doordenkertjes.  
 
Ben je ook fan?
 
---
 
I must confess I am a fan. And actually a big fan .... so when I saw the pattern of the garland in the English Mollie Makes magazine, I knew immediately that I wanted to make it.... Felt, embroidery thread, ribbon and filler combined and and slowly the family came to live .... Alice grew first, and then the Cheshire cat and after that the White Rabbit. Finally the playing cards because that's part of the story too.

To be totally in the mood, I picked up the book from the shelf of my bookcase and read it again. And it remains a miracler that a book written in 1865 still can inspire so many people around the world. And really a must-read too, it is full of puns and filosofical musings.
 
Are you also a fan?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...