woensdag 29 oktober 2014

Recycle


Hier wordt ondertussen in de oktober verder gerecycled.... sinds dit najaar volg ik een costumière opleiding bij een lokale modevakschool. Dit is de beginnersopleiding kleding maken. Je leert er patroontekenen en basisnaaitechnieken voor kleding. De opleiding is erkend door de branchevereniging van kleermakers en modevakscholen. Na de costumière-opleiding volgt de coupeuse-opleiding en daarna kan je nog verder voor docent. 

Op de modevakschool volgde ik naailes om kleding te leren naaien. Ik maakte een T-shirt, colbertje, pantalon en twee blouses. En ondertussen zag ik anderen druk tekenen en werkstukjes maken.... en dat leek mij ook leuk, goed de basis leren.... vandaar dat ik gestart ben met de opleiding. Zonder specifiek doel en vooral om meer te leren.

Je kan het in je eigen tempo doen, afhankelijk hoeveel tijd je er in steekt. Gemiddeld doen deelnemers er 2 jaar over. Eens per jaar is er een examenmogelijkheid en je kan zelf kiezen welk jaar je daar aan mee wilt doen (afhankelijk van of je alles af hebt). Voor het examen moet je ook kleding voor jezelf maken, precies passend voor je figuur. 

Voor de costumière-opleiding moet je 4 "boeken" tekenen met rokken, broeken, blouses en wat kinderkleding.  


Je tekent alles op schaal voor een standaardmaat en voor je eigen maat. Dus na afloop heb je een basis patroonboek voor jezelf. 

Naast het tekenen maak je ook werkstukjes zoals bepaalde zakken, ritsen, knoopsgaten, mouwafwerkingen en kragen. Daarvoor had ik stof nodig, liefst katoen met een print (maar geen ruit). Aangezien ik deze maand nog steeds niets nieuws gekocht heb (behalve eten....) ging ik op zoek naar een alternatief. Ik vond een mooi oud laken in de kast met bloemetjes.... en je raad het al.... de schaar ging er in en nu wordt het omgevormd tot werkstukjes..... 


---
In the meantime I'm recycling further more.... since this fall I follow a costumière training at a local fashion school. This is the beginners course clothes-making. You'll learn pattern making for clothes and basic sewing techniques. The course is recognized by the association of tailors and fashion schools. After costumière training follows the seamstress training, then you may continue for teacher. 

At a local fashion school I took sewing lessons to learn to sew clothes. I made a T-shirt, jacket, pants and two blouses. And meanwhile I saw others busy drawing and making example-pieces .... and that seemed fun, learning the basics .... that's why I started the course. Without specific purpose and especially to learn more. 

You can do it at your own pace, depending on how much time you put into it. On average, participants do exam in two years. Once a year there is a possibility to do exam and you can choose yourself what year you want to do it (depending on whether you have finished everything). For the exam you should also make clothes for yourself, perfect fit for your figure. 

For the costumière training you have to draw four "books" with patterns for skirts, pants, blouses and some childrenclothes. 

You draw everything to scale for a standard size and your own size. So after you have finishes you have made a basic pattern book for yourself. 

Besides drawing you make "example pieces" such as certain pockets, zippers, buttonholes, collars and sleeve finishes. I needed fabric for that, preferably cotton with a print (but no checkered fabric). Since I still haven't bought new things this month (except food ....) I went looking for an alternative. I found a beautiful old sheet in the closet with flowers .... and you guessed it .... the scissors got hold of it and it is now transformed into pieces of work .....


zondag 26 oktober 2014

Kijken met gebak - Watch with something baked


Vandaag is de finale van Heel Holland Bakt.

Ik zal uiteraard kijken net als de afgelopen weken....

en steeds met iets "zelf gebakken" bij de thee erbij

Zondag was bakdag de afgelopen weken hier....

Ga jij ook kijken?

---

Today is the finale of Heel Holland Bakt (Dutch version of Great British Bake Off)

I will be watching like the past weeks

with something baked myself to go with the tea

Sunday was baking day de last weeks

Are you watching too?

zaterdag 25 oktober 2014

Award

Ik ontving een award via Wannesraps

Nou ben ik eigenlijk niet zo van de awards, kettingbrieven, piramidespelletjes, etc. Dus na wat wikken en wegen heb ik besloten het niet door te sturen....

Maar 7 feiten over jezelf delen via een blogbericht... waarom niet..... bij deze:

1. Mijn geboortejaar is 1972
2. Burgelijke status: Getrouwd met Mr Dreamstuff en we hebben geen kinderen
3. Naast crafting (en dan graag allerlei technieken door elkaar) maak ik graag muziek.... ik speel saxofoon in een harmonieorkest en een saxofoonorkest
4. Ik werk fulltime als procesconsultant bij een Bank-Verzekering-bedrijf
5. Op televisie mag ik graag detectives zien, vooral de Engelse en Scandinavische
6. Vanaf dit najaar volg ik een costumiere opleiding bij een locale modevakschool
7. Dol op Heel Holland Bakt, maar dat was al wel duidelijk....


---

I received an award from Wannesraps 

Well actually I'm not an awards, chain letters, pyramid games, etc girl..... So after some deliberation, decided not to send it further.... 

But sharing seven facts about yourself via a blogpost ... why not ..... so: 

1. My year of birth is 1972 
2. Marital status: Married with Mr. Dreamstuff and we have no children 
3. In addition to crafting (and liking all kinds of techniques) I like making music .... I play saxophone in a band and a saxophone orchestra 
4. I ​​work full time as a process consultant at a bank-insurance company 
5. I to watch detectives on the television, especially the English and Scandinavian 
6. Starting this fall, I follow a costumier training at a local fashion school 
7. I love Heel Holland Bakt (the dutch version of The Great British Bake Off), but that was already clear ....

woensdag 22 oktober 2014

Restjes sokken - Leftovers socks


Mijn Buy Nothing New Month avonturen gaan verder. Ben nog steeds niet gezwicht, zag wel van alles.... mooie soeppan, betaalbare stofjes op de markt, bollen wol.... maar niet gekocht.

Ben aan een nieuw paar sokken begonnen met allerlei restjes. Zoals ik al eerder vertelde komt sokken breien in mijn familie vaker voor.... en meestal komen de restbolletjes mijn kant op.... Ik heb er al wel eens een tas van gehaakt (klik), hang er mezenbollen mee op en gebruik het soms als inpakversiering. 

Nu heb ik bij elkaar passende kleurtjes uitgezocht, totaal 165 gram, dus ik kan hele lange boorden maken. Lapjes sokken lijken mij leuk, maar ik wil wel graag twee dezelfde.... dus weeg ik het bolletje van te voren en gedurende het breien net zolang totdat ik de helft heb op gebreid. Daarna ga ik verder met de volgende op dezelfde manier. De gebruikte bolletjes voorzie ik van een nummer, zodat ik voor de tweede sok de volgorde weet. 


Ben benieuwd hoe de sokken worden.... dan zien we later....

En, doe jij ook mee met de Buy Nothing New Month? Of af en toe? Of is het misschien je levenswijze?

---

My Buy Nothing New Month adventures continue. Still going strong, saw all kind of temptation, stockpot for soup, affordable fabrics at the market, lovely balls of wool .... but did not purchase. 

Started a new pair of socks with leftovers. As I mentioned earlier, knitting socks in familiar in my family.... and usually leftovers come my way.... I've already crocheted a bag with them earlier (click), use it to bind things together and use it sometimes as a packing ornament. 

Now I have selected matching colors, a total of 165 grams, so I can make really long cuffs. Leftover socks like a good idea, but I would like two of the same .... so I weigh the small ball of wool in advance and during knitting as long as I have half the ball leftover. Then I go on to the next in the same way. I number the balls used, so I know the sequence for the second sock. 

I wonder how the socks will turn out.... that we will find out later.... 

Do you also enjoy the Buy Nothing New Month? Or occasionally? Or is it maybe your way of life?

woensdag 15 oktober 2014

Woensdag-Linkdag * Wednesday LinkdayTijdens de Buy Nothing New Month ben ik gefocust op recycle en hergebruik... 
vandaar deze keer allerlei leuke recycle links

van links naar rechts van boven naar onder


Veel plezier met recyclen! Heb je zelf nog leuke recycle tips? 
Laat ze hieronder achter bij de reacties!
Dankjewel

---

During the Buy Nothing New Month I'm focuses on recycling and reuse. So this month all kind of recycle links

From left to right, from top to bottom


Have fun recycling! And if you have some tips yourself, please leave a comment at this post.

woensdag 8 oktober 2014

Buy Nothing New Month


Oktober is van alles, o.a. Woonmaand, Maand van geschiedenis, Kindermaand, Wereld Borstkanker maand en ook Buy Nothing New Month. Ooit begonnen in Australië is het laatste een oproep tegen overconsumptie en voor hergebruik. Vorig jaar kwam ik daar achter via de blog van elke dag zaterdag en sindsdien heb ik vaker recycled en hergebruikt dan daarvoor. Nu deze oktober ga ik de uitdaging aan om niets nieuws te kopen. Al acht dagen op weg en heb allerlei verleidingen weerstaan, waaronder mooie laarzen ;) 

Ik wilde wat kaartjes naar die en gene versturen en wilde daarbij niets nieuws kopen.... wat te doen?.... leuke verpakkingen hergebruiken! Het doosje van de thee kan heel makkelijk omgetoverd worden tot een kaart om iemand op de thee te vragen. En andere verpakkingen (bijvoorbeeld kleine verpakkingen gebruikt tijdens het ontbijt in een hotel....) zijn soms gewoon te leuk om zomaar weg te gooien.... Uit mijn doos "bewaar misschien later nog eens handig" haalde ik wat kartonverpakkingen.


De uitgebreide versier variant is omhaken: Zet stippen op de achterkant voor een nette verdeling en breng rondom een festonsteek aan. Ga daarna haken langs de rand. Je kan allerlei soorten randjes maken. Bij de theekaart deed ik een vaste, drie stokjes en een vaste in ieder tussenstuk. 

vaste:
http://plzcdn.com/ZillaIMG/e30968fc72b088d05d80c22b2b7524a6.jpg

stokje:

Bij de hagelslag verpakking deed ik steeds een vaste 6 kettingsteken en een vaste in het tussenstuk. Dan krijg je lusjes.

kettingsteek:
http://plzcdn.com/ZillaIMG/6a8d79694e7f3b8fbe237b0525d06ed9.jpg

En wil je het makkelijk doen is versieren met washitape een goede optie. 

P.S: Met een tijdschriftpagina kan je er makkelijk een leuke fleurige envelop om heen maken. 

---

October is labeled for different things, including  "House Living Month", "Month of history", "Children's Month", "World Breast Cancer month" and also "Buy Nothing New Month". The last started in Australia and is a call against overconsumption and a call for reuse. Last year I found out through the blog from Elke dag zaterdag about Buy Nothing New Month. And since then I have recycled and reused more than before. Now this October I start the challenge to buy nothing new. Eight days on the road and I have resisted all kinds of temptations, including beautiful boots ;)

 I wanted to sent some greetingcards and not wanted to buy them.... what to do? .... Recycle nice packaging! The box of tea can be easily transformed into a card to invite someone for tea. And other packages (eg small containers used during breakfast in a hotel ....) are sometimes just too nice to just throw away .... Found in my storage labeled: "keep, maybe handy later", I found some cardboard.

 The extended version is to decorate with crocheting: Put dots on the back for a neat division and make around a blanket stitch. Then crochet along the edge. You can make all kinds of edges. At the tea card I did a single crochet, three double crochet and again a single crochet. With the chocolate sprinkles package I did a single crochet, 6 chain sttiches and again a single crochet.

And would you do it the easy way: decorating with washitape is a good option.

PS: With a magazinepage you can easily make a nice bright envelope around it.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...