maandag 31 maart 2014

Ondertussen in Maart - In the meantime in March


En toen was er alweer een maand voorbij, in het kader van count your blessings.... In Maart....

 • ging meneer wolmuis mee op knutselvisite en kon lekker spelen met zijn vriendjes
 • kocht ik bloemen op de markt
 • gingen de klavertje vier bolletjes groeien (en nu ook bloeien)
 • werd er meerdere keren gewandeld langs het strand
 • mocht ik muziek maken in de Doelen, weer wat van mijn bucketlist ;)
 • was ik op Centraal Station Rotterdam bij de opening, maar helaas net te laat om de Koning te zien
 • ging de Camelia weer mooi bloeien (ieder jaar een feest)
 • maakte ik muziek in een mooi cultureel centrum in Zeewolde
 • kwamen de creadames ook hier langs om te knutselen
 • en ging ik stemmen, en dat vind ik nog steeds een voorrecht (nog niet eens zo heel lang geleden mochten vrouwen dat nog niet)
Had jouw maand ook leuke dingen?
 
---
 
And then again a month has passed by, in the context of counting your blessings.... In March....

 • Mr. wool mouse went with me to a crafternoon and had fun with his friends
 • I bought flowers at the market
 • started the four-leaf clover beads growing (and now they bloom)
 • did I do a lot of walking along the beach
 • I was allowed to make music in the Doelen, some to tick of my bucket list ;)
 • I was at Rotterdam Central Station at the opening, but was unfortunately just too late to see the King
 • started the Camelia blooming beautifully (every year a real joy)
 • I made music in a beautiful cultural center in Zeewolde
 • the creative ladies also came overhere to craft
 • I went to vote, and I still think that is a privilege (not even that long ago women were not allowed yet)
Did your month bring good stuff?

zondag 23 maart 2014

Sewing Bee

 
 
Ik maakte een jasje tijdens naailes. Het is al even af en ik heb het al gedragen (en het kan daardoor wel een strijkbeurt gebruiken...) maar was vergeten het hier te laten zien.... Bij deze...
Mijn eerste jasje ooit....
 
Sinds ik op naailes zit, heb ik ook weer hele nieuwe interesses erbij gekregen.... zo gaat dat... zo ben ik momenteel gestoken door het Sewing Bee virus. Kijk je er ook naar? Het naaiprogramma / de wedstrijd van de BBC?
 
Zo, niet kijk dat eens hier (klik)
 
Om de programma's buiten Engeland te kunnen kijken moet je eerst een extra tooltje downloaden (als je dat aan zet, kan je de uitzendingen van de BBC bekijken). Je vind het tooltje hier (klik)
 
---
 
I made a jacket at sewing classes. I've already worn it (and can therefore use a ironing session ...) but forgot to show it overhere ....

Since I attend sewing lessons, I also got new interests .... so it goes ... Currently I've been stung by the Sewing Bee virus. Are you also following it? The sewing contest of the BBC?

Curious? Check it out here (click)

To watch the programs outside the UK you need to download an extra tool (if you turn it on, you can watch the broadcasts of the BBC). You can find the little tool here (click)


zondag 16 maart 2014

DIY Eenvoudige paasversiering - Easy Easterdecorations


Ik kocht bloemen en paastakken en combineerde het in een vaas.... maar er miste iets.... paasversiering....

Ik knipte daarom eiervormen uit gedecoreerd karton.

Plakte er met plakband borduurgaren op in een lus.

En plakte er een ander geknipt kartonnen ei op met lijm.

 
Simpele & eenvoudig te maken paasversiering. En heel gezellig op de tafel....
 
Heb jij Pasen ook al in huis gehaald?
 
---
 
I bought flowers and branches and combined them in a vase. But something was missing... Easter decorations....
 
I cut some eggshapes out of decorated cardboard, put some embroidering thread on it with tape and glued another eggshape on top. Easy to make Easter decorations ;)
 
Simple and lovely on our table....
 

 

vrijdag 14 maart 2014

Meneer Wolmuis - Mister Woolmouse

 
Zoals de engelsen zouden zeggen: I proudly present: Meneer Wolmuis
 

Het patroon komt uit het boek Arne & Carlos breien de bloemetjes buiten. Het patroon is heel goed uitgelegd en hoewel het wel een beetje "pietepeuterig" klein is, is het makkelijk te maken. Ik ben geen breiwonder en het is mij ook gelukt.
 
 
Meneer wolmuis is leuk om te maken omdat je het steeds ziet groeien. Terwijl je aan het breien bent vul je de onderdelen. Eerst een been dan het andere been, bij elkaar ga je verder met het lijfje, dan los een arm en nog een arm, die maak je weer vast aan het lijfje, ga je naar de nek en daarna het hoofdje. De oren zijn los en die maak je er aan vast. In het boek staan ook patronen om meneer Wolmuis van een garderobe te voorzien. Ik verzon zelf op basis van het trui patroon in het boek een noorse/ijslandse trui en maakte de broek zoals beschreven.
 
Zo heeft meneer Wolmuis het niet koud en kan hij onbeschaamd naar buiten ;)
 
het maakproces
 
---
 
I proudly present: Mr. Woolmouse

The pattern comes from the book Arne & Carlos knit & crochet garden. The pattern is very well explained, and although it's a bit "finicky" and small, it is easy to make. I'm not a knitting wonder and I've succeeded.

Mr. wool mouse is fun to make because you always see it grow. While you are knitting you fill the parts. First one leg than the other leg put together, move on to the bodice, then make an arm and another arm which you attach onto the body, futher to the neck and then the head. The ears are made apart you attach them at the end. In the book are also wardrobe patterns for Mr. Woolmouse. I made a Norwegian / Icelandic sweater based on the sweater pattern in the book and made the pants ​​as described. So Mr. wool mouse is warm and he can shamelessly go outside ;)

woensdag 12 maart 2014

woensdag-linkdag - wednesday-linkday


 
Het is weer de tweede woensdag van de maand dus tijd voor leuke links van het internet
 
Zo met Pasen voor de deur, kan je nooit genoeg kippen in en om het huis hebben ;)
Maar wat was er eerder het kip of het ei?
 
Van links naar rechts van boven naar beneden
 
6. Eieren
 
Heb je mijn eigen haakpatronen van de eiwarmer en de eitjes al gezien?
 
Veel maak plezier!
 
---
 
It's the second wednesday of the month, so time for some nice links found on the internet
 
With Easter coming you can not have enough chickens in and around the house ;)
But the question still is: who/what was first the chicken or the egg?
 
From left to right from the top to the bottom
 
6. Eggs
 
Did you see my own crochetpatters the chicken eggcozy and the eggs?
 
Have fun making!

maandag 10 maart 2014

Leuk!

 
Kocht ik toch een heel leuk boekje van een andere blogster. En het leuke is dat het vol staat met allerlei leuke ideeën om lapjes te verwerken tot leuke dingen.
 
En weet je wat het extra leuke is? Je kan het direct bestellen bij de schrijfster van het boek.
 
Hou je van lapjes en van vrolijke heldere kleuren..... ga dan eens hier een kijkje nemen...

 
echt een aanrader, echt leuk met lapjes....

maandag 3 maart 2014

Ondertussen in februari - In the meantime in February


 
In het kader van count your blessings... in Februari....
 • Genoot ik van voorjaarsbloemen in en om het huis
 • Kocht ik een nieuw strijkijzer waar ik heel blij mee ben
 • Starte ik met het maken van een broek op naailes
 • Maakte ik een voorjaarsstuk, wat later ook nog eens ging bloeien
 • Zag ik een pauw op een hekje en een ooievaar in de lucht
 • Maakte ik roze koeken en een roze koekhart
 • Kocht ik cadeautjes voor de creatieve damesclub die precies op de 14de langs kwamen om te knutselen
 • At ik op een verjaardagsfeestje een hazelnootgebakje van Brokking... en lekker dat dat is...
 • Werd er gewoon winters gegeten (hoewel het niet winters was) bijv. stoofperen en pudding...
 • Genoot ik van het schaatsen op televisie en de rest van de Olympische Spelen.
 • werd er vooral ook veel saxofoon geoefend i.v.m. aankomende optredens en dan moeten de noten er wel goed inzitten....

---
 
To remember to count your blessings... in February I....
 • Enjoyed spring flowers inside and outside our home
 • Bought a new iron and am very happy with it
 • Started with the making of trousers during sewing class
 • Made a springarrangement and it started to flower later on
 • Saw a peacock on a fence and a stork in the air
 • Made cake with pink topping (also a heart)
 • Bought presents for the creative ladiesclub who visited to craft on the 14th
 • Ate (at a birthday party) a hazelnut cake made by Brokking... and it tasted wonderful...
 • made winterfood despite the absence of winter...
 • Enjoyed the iceskating on the television (and the rest of the Olympic Wintergames).
 • practised a lot on my saxophone, for performances were coming up, and than you have play the right notes....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...