woensdag 31 december 2014

Creatief 2015 toegewenst!

een kleine samenvatting van 2014 - van alles wat...


Een creatief en bovenal gezond 2015 toegewenst!

---

Wishing you an creative and above all healthy 2015!

zondag 28 december 2014

Granny Squares (3)


Als je maar genoeg Granny Squares aan elkaar haakt en vervolgens "een grote Square" er aan vast haakt dan krijg je vanzelf een Poncho... een kwestie van doorgaan... filmpje op tv, thee bij de hand en haken maar... afwerken met wat franjes.... en dan heb je een Granny Square Poncho...

Vrolijk resultaat, toch?

---
 If you crochet Granny Squares together and ad "a big square" to it, you automatically get a poncho ... a matter of just continueing on... movie on TV, tea close by and crochet on ... finish it with some frills .... and then you have a Granny Square Poncho ...

Merry result, don't you think?

woensdag 24 december 2014

Fijne Kerst ! - Happy Christmas!


Fijne Kerst allemaal!

---

Happy Christmas to you all!

zondag 21 december 2014

DIY Kerstbordjes - Christmas plates


Met kerstinpakpapier, kranten, huishoudfolie en behangplaksel maakte ik kerstbordjes. Leuk om een cadeautje mee te verpakken of zelf gebakken koekjes op te serveren.

Je maakt het makkelijk. Op de onderkant van een bord doe je eerst een laag huishoudfolie. Dan plak je stukjes kerstpapier met de goede kant naar de huishoudfolie met behangplaksel vast. Vervolgens minimaal 10 lagen behangpapier plakken (dat maakt het een stevig bordje) en vervolgens weer een laag kerstpapier met de goede kant zichtbaar. Laat het een paar dagen drogen en door de huishoudfolie kan je het makkelijk losmaken. De rand kan je op verschillende manieren afwerken, netjes afknippen of terwijl je plakt het laatste laagje netjes terugvouwen. Maar een combinatie kan ook: je plakt na het knippen nog een laagje papier op de rand om het mooi af te werken. En voila, je hebt een eigen gemaakt bordje. 
Je kan zo natuurlijk ook een schaal of andere vorm maken.


je kan ook plaatjes gebruiken om te decoreren.

of een plaatje aan de binnenkant als eerste (omgekeerd) op plakken, na het drogen komt het dan tevoorschijn.

allerlei kleine stukjes door en over elkaar

of 1 stuk papier met inkepingen in 1 x op het bord plakken


En ondertussen begint het hier al aardig op kerst te lijken. Ik maakte een groot kerststuk tijdens een workshop en een kleinere thuis. En ook twee stukken voor de buren (altijd leuk....). Ook werden er de afgelopen 3 weken veel koekjes gebakken en weggegeven in lege conserven potten. En wordt er voor kerst alvast "proefgebakken" en gingen we twee dagen naar Parijs wat in december een echte lichtstad is vol met kerstversieringen. Nu nog druk met cadeautjes inpakken etc. 

Begint het er bij jou ook al aardig op te lijken?


---

With Christmas wrapping paper, newspapers, foil and wallpaper paste I made Christmas plates. Nice to wrap a gift in or to serve homemade cookies on.

It is easy to make. At the bottom of a plate you first wrap a layer of plastic foil. Then paste pieces christmas paper with the right side facing to the plate on it, than add at least ten layers of newspaper with wallpaper paste (which makes it a firm plate). Then another layer of christmas paper with the right side visible. Let it dry for a few days and you can detach it from the foil. The edge can be finished in different ways, neatly cut or while you paste the last layer neatly fold it back. But a combination is also possible: you paste after cutting a layer of paper on the edge to finish it nicely. And voila, you have a homemade christmasplate.
You can, of course, also make a bowl or other form.

You can use images to decorate, use small pieces of wrappingpaper of one piece of wrapingpaper with notches in it to fold in around the plate

And in the meanwhile it starts to look like Christmas overhere. I made a nice Christmas piece during a workshop and a smaller at home. And two pieces for the neighbors (always nice to give away....). I also baked a lot of cookies the last 3 weeks and  have given them away in empty canning jars. Did some trial baking for Christmas and we went two days to Paris which is a real city of lights in December fully filled with Christmas decorations. Now still busy with gifts wrapping etc.

Begins it also to look like Christmas at your place?

woensdag 10 december 2014

Woensdag-linkdag * Wednesday-linkday

Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die wel kerstkaarten versturen, hoewel ik mij kan voorstellen dat de toenemende digitale mogelijkheden en oplopende portokosten sommigen doet besluiten het niet meer te doen. 

En als iemand dan de moeite neemt om je een kaart te sturen is het wel zo aardig om ze leuk om te hangen....

Daarom deze keer linken naar verschillende mogelijkheden om kaarten op te hangen / neer te zetten:

Van links naar rechts van boven naar beneden


---

Fortunately, there are plenty of people who send Christmas cards, although I can imagine that due to the growing digital opportunities and rising postage costs some decide not to do it anymore.

And if someone takes the trouble to send you a card, it is so nice to show them in a special way....

Therefore, this time different cardholders:

From left to right, from top to bottom

zaterdag 6 december 2014

Kringloopgeluk - Second Hand Happiness


Sinds ik op naailes zit ga ik steeds preciezer strijken.... want tja, hoe meer je strijkt tijdens het naaiproces hoe mooier het resultaat.... 

Maar ook de gewone was komt preciezer uit de strijkstrijd.... Maar ja, de mouwen hadden nog steeds vouwen..... dus ging ik op zoek naar een mouwen strijkplankje bij de kringloop. Daar hebben ze soms nog ouderwetse lange plankjes, handig voor als je veel overhemden met lange mouwen strijkt....

Het duurde even, maar ik vond een mooi exemplaar. Na wat schrobben, schuren en drogen heb ik het voorzien van een nieuwe frisse hoes. Ik heb het plankje op een krant gelegd, met een potlood "overgetrokken" en zo een patroon gemaakt. De hoes zit ook aan de onderkant tot de pootjes. Ik maakte een rand met een lint rondom de opening zodat ik het strak om het plankje kan trekken. Voordat de hoes om de plank ging, heb ik eerst een laagje afzuigkap vulling aangebracht, zo is het wat zachter om mee te strijken....

Dit is nou echt kringloopgeluk ;)

---

Since I'm following sewing lessons, I'm doing my ironing more precisely.... well, the more you iron during the sewing process, the better the result ....

But my ordinary ironing is getting more precisely too.... But the sleeves were still folded ..... so I went looking for a sleeve ironing board in the second hand charityshop. They have sometimes old-fashioned long boards, handy if you iron many shirts with long sleeves ....

It took a while, but I found a beautiful piece. After some scrubbing, sanding and drying I made a fresh new cover. I put the board on a newspaper and drew with a pencil a precisely fitting pattern. The cover is also at the bottom of the board till the feet. I made a border with a ribbon around the opening so can pull it tight to the board. Before the cover went onto the board, I first applied a layer padding, so it is softer to iron on ....

This really is Second Hand Happiness ;)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...