donderdag 30 juli 2015

Cactus kaarten - cards


Via pinterest kwam ik op de site van Handmade Charlotte en vond daar deze gratis te printen cactussen om te borduren met kinderen. Nou, de crea dames zijn het kindergevoel nog lang niet vergeten dus borduurden we een paar steekjes tijdens een middag. Deze kaarten waren het resultaat: 


Wel trendy zo met de nieuwe cactus mode, vind je niet?

---

Via pinterest I found the site of Handmade Charlotte and found these free printable cactus drawings. You can stitch them with kids. Well, de creative ladies still haven't lost there youth.... so we made some stitches during a crafternoon. 

With trendy cards as the result, cute don't you think?

vrijdag 24 juli 2015

Bruno


Tada.... onze portrettengalerij is uitgebreid met een nieuw familielid..... Bruno..... 

Het patroon komt uit de Mollie Makes. Daar heet de beer Bertie en het konijn Beatrice. Bij deze beer vind ik Bruno veel beter passen, vandaar dat hij zo is gedoopt....


Omdat ik liever iets eerst op de kast zet in plaats van direct een gaatje in de muur.... maakte ik van karton een "lijstje met voet" en verwerkte dat met vilt achter het portret. 


Zo kan Bruno mooi de kamer inkijken vanaf de kast zonder om te vallen.Wat een schatje toch?

P.S.: Bruno is gehaakt van Katia-katoen.

---

Tada .... our portrait gallery had been extended with a new familymember..... Bruno .....

The pattern is from the Mollie Makes. There the bear and the rabbit are called Bertie & Beatrice. For this bear another name is more appropriate, I think, that's why he is baptized Bruno ....

Because I prefer to put something on a shelf before drilling a permanent hole in the wall .... I made a photoframe out of cardboard  and handsewed it behind the portrait using felt.

So Bruno is watching us from the cabinet without thumbling over.

What a sweetheart, don't you think?

P.S.: Bruno is crocheted using Katia-coton.


maandag 20 juli 2015

T-shirt

Ik maakte afgelopen weekend voor het eerst een patroon voor een t-shirt. Ik gebruikte daarvoor mijn lievelings-t-shirt en heb het één en ander nagemeten en op papier getekend. 

Op de markt kocht ik een mooi paneel stuk tricotstof met daarop Parijs. Maar voordat ik daar de schaar in durfde te zetten heb ik eerst onderstaande proef exemplaar gemaakt van een stofje wat ik nog had liggen.


De hals is afgewerkt met een tricotband die ik zelf knipte uit een stuk tricotstof. Je knipt een reep van 3 a 4 cm (haaks op de recht van draad) en lockt het dubbel. Zo heb je band die je mooi kan gebruiken voor het afwerken van randen. De mouwen heb ik ook zo afgewerkt. Na een dag stoeien had ik bovenstaand t-shirt in elkaar. Het zit lekker, dus durfde ik de volgende dag de schaar te zetten in de paneelstof.


Dit is het resultaat: een Parijs t-shirt. Ik ben er helemaal blij mee, want wij (ook Mr Dreamstuff) zijn dol op de lichtstad.


Op de achterkant van het t-shirt zie je de wijk La Defense in de verte. 


Ik wilde de Eiffeltoren op een zichtbare plaats en legde het patroon zo op de stof zodat de toren precies naast de hals uit kwam. 


Er zat niet genoeg stof in het paneel voor mouwen, om toch de lucht door te laten lopen, kon ik de bovenarmen nog net uit de stof knippen en omdat ik niet van hele korte mouwen houd, heb ik er grijze tricot aan toegevoegd. Het grijs begint op dezelfde hoogte als de horizon van de foto. De hals heb ik weer afgewerkt met tricotband uit dezelfde grijze stof. 

Al met al een productief weekend!

---

I made for the first time a pattern for a t-shirt this weekend. I used my favourite t-shirt, measured it en draw a pattern on paper.

At the market I bought a nice panelpiece of knit fabric picturing Paris. But before I dared to put the scissors in, I first made a test specimen out of fabric from my stock.

The neckline is finished with a knit band I made myself out of a piece of knit fabric. You cut a strip of 3 to 4 cm (squared to the threadline) and you coverlock it doubled-up. So you have band you can use for finishing edges.I also finished the sleeves in that way. After one day I had sewn above t-shirt together. It fitts well, so the next day I dared to put the scissors in the panel fabric.

Above you see the result: a Paris t-shirt. I am quite happy about it, because we (also Mr. Dreamstuff) love the city of lights.

On the back of the shirt you can see the district La Defense in the distance. I wanted the Eiffel Tower in a visible place and put the pattern so that it just came out next to the neckline. There was not enough fabric in the panelpiece for sleeves. I could just cut the upper sleeve-parts out of the panelfabric, so the skyline continues. I do not like very short sleeves, so I have addes grayfabric. The gray starts at the same level as the horizon of the picture. I've finished the ceckline again with fabric band  (same fabric as the sleeves)

All in all a productive weekend!

woensdag 15 juli 2015

Handgebreide sokken - Handknitted socks


Ik heb weer een paar af.... ben er de afgelopen maanden steeds even mee bezig geweest, maar al die losse steekjes bij elkaar hebben tot twee sokken geleid.... en lekkere warme voeten dat je ermee hebt....

Wil je ook sokken breien? Hier vind je mijn tutorial

---

I've finished another pair..... I've been busy with them the last months, a couple of stitches a time, but together you these nice colourfull handknitted socks.... and they give you really warm feet.....

Do you also want to knit socks? Here you can find my tutorial


zaterdag 11 juli 2015

Behangpapier Cadeautasjes - Wallpaper giftbags


Met de creadames hebben we twee middagen afgedankte behangpapierboeken omgeknutseld tot cadeautasjes. De boeken nam ik mee bij een locale behangwinkel onder het mom "zonde om zomaar weg te gooien...."

Je knipt een stuk papier, vouwt het dubbel (plak aan elkaar), vouw een breedte aan de zijkanten , vouw & plak de onderkant dicht.  Vouw aan de bovenkant een rand terug en perforeer gaatjes voor het lint. Je kan het ook bovenaan dichtvouwen, perforeren en met een lint dicht-strikken. Dan is het geen tasje maar een sjieke verpakking. 
Hier vond ik een tutorial op het internet. Wij gebruikten geen boeken en wisselden de grootte van de tasjes af net naar gelang de grootte van het stuk papier. 

N.B.: net zo groot als de bodem knipte we een stuk karton om de bodem te verstevigen. Ook versierde we het met kralen of een geknipte vogel....---

With the creative ladies we made giftbags with discarded wallpaper two afternoons. I got the wallpaper books at a local wallpaper store, otherwise they would have thrown them away

You cut a piece of paper, fold it (stick together), ad by folding width at the sides, fold and glue the bottom. Fold the top edge a bit back and punch holes for the ribbon. You can also fold the top down, punch holes and close with a ribbon bow. Then it's not a bag but a fancy packaging.

Here I've found a tutorial on the Internet. We did not use books and changed the sizes of the bags  depending on the size of the piece of paper.

Note: as big as the bottom we cut a piece of cardboard to reinforce it. We used buttons and papiercut birds to decorate.

woensdag 8 juli 2015

Ondertussen in de tuin - Meanwhile in the garden


Eerder liet ik al zien dat dit jaar de eenjarigen in onze tuin zelf-gezaaid zijn. Zaaien, zaailingen verpotten, heel veel water en liefde geven, nog eens verpotten, etc .... en dan kan je genieten van bloemen in de zomer (tenminste als de slakken ze niet hebben opgegeten in de tussentijd). 

Kijk hierboven zo staat het er nu bij......

Helemaal trots :)

---

Earlier, I showed that this year's annuals in our garden are self sown. Sowing, repotting seedlings, giving lots of water and love .... and then you can enjoy flowers in the summer (at least if the snails have not eaten them in the meantime).

Look above......

Quite proud :)

zaterdag 4 juli 2015

Rabarber.... Mmmmmm - Rhubarb.....yummy


Rabarber, Mmmmmmm!

We zijn er hier dol op. Vanaf april staat het geregeld op het menu. Net voordat het oogstseizoen voorbij is maakte ik nog een rabarber cake. Heel eenvoudig: het standaard cake recept (gelijke delen van bloem (met bakpoeder toegevoegd), eieren, suiker en boter) met daar doorheen rabarber in stukjes gesneden. 


Om later dit jaar ook nog te kunnen genieten maakte ik aardbei-rabarber saus. Ja, het is saus geworden, de bedoeling was jam, maar waarschijnlijk zat er toch teveel vocht (en te weinig pectine) in de aardbeien en is het niet dik geworden. Saus is natuurlijk ook yammie in de yoghurt ;)

En? Ben je ook een rabarber liefhebber? Of juist helemaal niet.


---

Rhubarb, Yummy!

We love it here. From April it has been regularly on the menu. Just before the harvest season is over, I made a rhubarb cake. Quite simple: the standard cake recipe (equal parts of flour (with baking soda added), eggs, sugar and butter) that mixed in it  pieces of rhubarb.

In order to enjoy it also later this year I also made strawberry-rhubarb sauce. Yes, it has become sauce...., the intention was jam, but probably there was too much moisture (and too little pectin) in the strawberries so it has not thickened. Sauce is of course also yummy in yoghurt;)

And? Are you also a Rhubarb fan, or not at all?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...